Sàn gỗ công nghiệp

Sản phẩm cùng loại

 • Sàn gỗ Dragon
  Sàn gỗ Dragon công nghệ Đức:
  - Dày 12mm bản nhỏ: 180.000/m²
 • Sàn gỗ Kahn

  Sàn gỗ Kahn sản xuất tại Đức:

  - 808*125*12mm mã KP/HV: 230.000/m²
  - 1210*123*12mm mã A: 275.000/m²
  - 1375*188*12mm mã DW: 380.000/m²

 • Sàn gỗ Norda
  Sàn gỗ Norda công nghệ Đức:
  - 808*130*12mm: 230.000/m²
 • Sàn gỗ Kronopol
  Sàn gỗ Kronopol sản xuất tại Ba Lan
  - 1380*193*8 mm: 410.000đ/m2
  191*1380*12 mm: 650.000đ/m2
  188*1845*12 mm: 855.000đ/m2
 • Sàn gỗ Kronohome

  Sàn gỗ Kronohome:

  - 808*130*12mm bản nhỡ: 235.000/m2

  - 808*101*12mm bản nhỏ: 225.000/m2

 • Sàn gỗ Rahman
  Sàn gỗ Rahman:
  - 1216*127*12mm: 255.000/m²
 • Sàn gỗ công nghiệp Thaisun
  Sàn gỗ Thaisun Thái Lan:
  - 1205 *192*8mm (bản to): 210.000/m2
  - 1205*192*12mm (bản to): 290.000/m2  
 • Sàn gỗ Wilson
  Sàn gỗ Wilson:
  - 1215*195*8.3mm: 129.000đ/m2
  - 130*808*8.3 mm: 139.000đ/m2
 • Sàn gỗ Flortex
  Sàn gỗ Flortex công nghệ Đức:
  - 805*125*12mm: 210.000/m²
 • Sàn gỗ công nghiệp ThaiOne
  Sàn gỗ Thai One Thái Lan:
  - 1205*195*8mm: 215.000/m2
  - 1205*192*12mm bản to: 290.000/m2
 • Sàn gỗ Kantex

  Sàn gỗ Kantex:
  - 808*92*12mm: 240.000/m²

   
 • Sàn gỗ Thailux
  Sàn gỗ Thailux Thái Lan:
  - 1205*192*8mm: 205.000/m2
  - 1205 *193*12mm: 290.000/m2
 • Sàn gỗ Vertex
  Sàn gỗ Vertex công nghệ Malaysia:
  - 808*130*12mm: 225.000/m²
 • Sàn gỗ ThaiGreen
  Sàn gỗ ThaiGreen Thái Lan: 
  - 1205*195*8mm: 210.000/m2
  - 1205*192*12mm bản to: 290.000/m2
 • Sàn gỗ Aurotex

  Sàn gỗ Aurotex:
  - 805*125*12mm: 205.000/m²

   

Trang