Sàn gỗ công nghiệp

Sản phẩm cùng loại

 • Sàn gỗ Maika
  Sàn gỗ Maika Malaysia:
  - Dày 8mm: 225.000/m²
  - Dày 12mm bản to: 345.000/m²
 • Sàn gỗ Meister
  Sàn gỗ Meister tự nhiên Đức:
  - Dày 8mm: 285.000/m²
  - Dày 13 mm: 645.000/m²
 • Sàn gỗ Dongwha
  Sàn gỗ Dongwha Hàn Quốc:
  - 1200*190*8 mm: 245.000/m²
  - 1200*120*12 mm: 405.000/m²
 • Sàn gỗ Worldfloor
  Sàn gỗ Worldfloor công nghệ Malaysia:
  - 805*125*12 mm: 180.000/m²
 • Sàn gỗ ThaiEver
  Sàn gỗ ThaiEver sản xuất tại Thái Lan:
  - 1205*195*8mm: 215.000/m2
  - 1205*192*12mm bản to: 290.000/m2
 • san-go-cong-nghiep-Alsafloor

  Sàn gỗ Alsafloor sản xuất tại Pháp:
  - 1286*210*8mm: 265.000/m²

  - 1286*210*12mm:445.000/m2

 • Sàn gỗ Prince
  Sàn gỗ công nghiệp Prince:
  - 1205*192*8mm: 205.000/m2
  - 1205*192*12mm (bản to): 275.000/m2
 • Sàn gỗ Urbans Floor
  Sàn gỗ  Urbans Floor: 
  - 1210*195*8 mm: 230.000/m²
  - 1210*195*12 mm: 335.000/m²
 • Sàn gỗ Eurohome
  Sàn gỗ công nghiệp Eurohome:
  - 1215*193*8mm: 135.000/ m2
  - 806*126*12mm: 185.000/ m2
 • Sàn gỗ Harotex

  Sàn gỗ Harotex công nghệ Đức:

  - 810*105*12 mm: 200.000/m²

 • san-go-cong-nghiep-kronomax
  Sàn gỗ Kronomax công nghệ Đức:
  - 808*130*12 mm mã WG: 225.000/m²
  - 808*127*12 mm mã HG: 235.000/m²
 • sàn gỗ green
  Sàn gỗ Green công nghệ Đức:
  - 807*131*12 mm: 205.000/m²            
 • Sàn gỗ Classen
  Sàn gỗ Classen sản xuất tại Đức
  1286*194*8mm (bản to): 310.000/m2
  1286 *160*8mm (ản nhỏ): 345.000/m2
 • san-go-vanachai
  Sàn gỗ Vanachai sản xuất tại Thái Lan:
  - 1205*192*12mm (bản to): 315.000/ m²
  - 1205*125*12mm (bản nhỏ): 350.000/ m²
 • san-go-glomax
  Sàn gỗ công nghiệp Glomax:

  - 1216*122*12 mm bản nhỏ: 300.000/m2

  - 1216*142*12 mm bản to: 290.000/m2

Trang