Sàn gỗ công nghiệp

Sản phẩm cùng loại

 • sàn gỗ balterio cao cấp
  Sàn gỗ Balterio sản xuất tại Bỉ
  - 1621*190,5*(8-9-10) mm: 465.000/m2
   
 • Sàn gỗ Iclick
  Sàn gỗ Iclick

  - 1210*198*8mm: 295000/m2

  - 1210*128*12mm: 455000/m2

 • Sàn gỗ Camsan
  Sàn gỗ Camsan Thổ Nhĩ Kỳ
  - 1200*192.5*8 mm: 345.000/m2

  - 1200*190*8 mm: 345.000/m2

  - 1380*142,5*10 mm: 445.000/m2

 • Sàn gỗ Hueck
  Sàn gỗ Hueck
 • Sàn gỗ Rainforest
  Sàn gỗ Rainforest Malaysia
  - 1205*191*8mm: 285.000/m2
  - 1203*139*12mm: 485.000/m2
 • Sàn gỗ Fortune Aqua

  Sàn gỗ Fortune

  - 1205*192*8 mm: 280.000/m2

  - 1203*139*12 mm. 430.000/m2

 • Sàn gỗ WaterBlock cao cấp
   
 • Sàn gỗ Kendall
  Sàn gỗ công nghiệp Kendall:
  - 806*102*12mm (bản nhỏ): 195.000/m²
  - 808*130*12mm (bản nhỡ): 195.000/m²
 • Sàn gỗ Kaindl
  Sàn gỗ Kaindl sản xuất tại Áo:
  1383*193*8 mm
  - 1383*244*8 mm
  - 1287*192*12 mm
 • Sàn gỗ Redsun

  Sàn gỗ Redsun

  - 803*143*8 mm: 180.000/m2n (ht)

  - 1210*200*8 mm: 165.000/m2 (ht)

 • Sàn gỗ Maika
  Sàn gỗ Maika Malaysia
  - 1205*191*8 mm: 225.000/m²
  - 1205*191*12mm: 345.000/m²
 • Sàn gỗ Meistter
  Sàn gỗ Meistter
  - Dày 8mm: 285.000/m²
  - Dày 13 mm: 645.000/m²
 • Sàn gỗ công nghiệp Maywood

  Sàn gỗ Maywood Malaysia

  -1218*144*12mm: 415.000/m2

 • Sàn gỗ Charm Wood

  Sàn gỗ Charm Wood

  - 1225*200*8 mm: 290.000/m2

  - 1223*129*12 mm: 390.000/m2

 • Sàn gỗ Dongwha
  Sàn gỗ Dongwha
  - 1200*190*8 mm: 260.000/m²
  - 1200*120*12 mm: 345.000/m²

Trang