Sàn gỗ công nghiệp

Sản phẩm cùng loại

 • Sàn gỗ Kronoswiss
  Sàn gỗ Kronoswiss Thụy Sỹ
 • Sàn gỗ Jawa
   Sàn gỗ Jawa
  - 1205*141*8mm: 200.000/m2
  - 1216*124*12mm: 320.000/m2
  604*94*12mm: 440.000/m2
 • Sàn gỗ ThaiEver
  Sàn gỗ ThaiEver sản xuất tại Thái Lan:
  - 1205*195*8mm: 275.000/m2
  - 1205*192*12mm: 345.000/m2
 • Sàn gỗ Prince
  Sàn gỗ công nghiệp Prince:
  - 1210*198*8mm: 160.000/m2
  - 1210*128*12mm (bản to): 190.000/m2
 • Sàn gỗ Urbans Floor
  Sàn gỗ Urbans Floor
  - 1210*195*8 mm: 230.000/m²
  - 1210*195*12 mm: 335.000/m²
 • Sàn gỗ Eurohome
  Sàn gỗ công nghiệp Eurohome:
  - 1215*193*8mm: 135.000/ m2
  - 806*126*12mm: 185.000/ m2
 • Sàn gỗ Savi Việt Nam

  Sàn gỗ Savi
  - 1208*130*8 mm: 155.000/m2
  - 803*112*12 mm:235.000/m2

 • Sàn gỗ Harotex

  Sàn gỗ Harotex công nghệ Đức:

  - 1218*198*8 mm: 130.000/m²
  810*105*12 mm: 190.000/m²

 • Sàn gỗ Kronomax
  Sàn gỗ Kronomax công nghệ Đức:
  - 808*130*12 mm mã WG: 225.000/m²
  - 808*127*12 mm mã HG: 235.000/m²
 • Sàn gỗ Green
  Sàn gỗ Green
  - 807*131*12 mm: 205.000/m²            
 • Sàn gỗ Classen
  Sàn gỗ Classen sản xuất tại Đức

  - 1286*194*8mm: 310.000/m2

  - 1286 *160*8mm: 345.000/m2

 • Sàn gỗ Vanachai
  Sàn gỗ Vanachai sản xuất tại Thái Lan
  - 1205*192* 8mm: 215.000/ m²
  - 1205*192*12mm (bản to): 315.000/ m²

 • Sàn gỗ Glomax
  Sàn gỗ công nghiệp Glomax:

  - 1208*124*12 mm: 245.000/m2

 • sàn gỗ công nghiệp Quickstep
  Sàn gỗ QuickStep sản xuất tại Bỉ:

  - 1380*156*8mm: 640.000/m2

  - 1380*190*12mm: 850.000/m2


 • Sàn gỗ Thaigold
  Sàn gỗ Thailgold Thái Lan:
  - 1205*192*8mm (bản to): 210.000/m2
  - 1205*192*12mm (bản to): 290.000/m2

Trang