Sàn gỗ công nghiệp

Sản phẩm cùng loại

 • Sàn gỗ Kronomax
  Sàn gỗ Kronomax công nghệ Đức:
  - 808*130*12 mm mã WG: 225.000/m²
  - 808*127*12 mm mã HG: 235.000/m²
 • sàn gỗ green
  Sàn gỗ Green công nghệ Đức:
  - 807*131*12 mm: 205.000/m²            
 • Sàn gỗ Classen
  Sàn gỗ Classen sản xuất tại Đức

  - 1286*194*8mm: 310.000/m2

  - 1286 *160*8mm: 345.000/m2

 • Sàn gỗ Vanachai
  Sàn gỗ Vanachai sản xuất tại Thái Lan:
  - 1205*192*12mm (bản to): 315.000/ m²
  - 1205*125*12mm (bản nhỏ): 350.000/ m²
 • Sàn gỗ Glomax
  Sàn gỗ công nghiệp Glomax:

  - 1208*124*12 mm bản nhỏ: 245.000/m2

 • san-go-balterio
  Sàn gỗ Balterio sản xuất tại Bỉ
  - 1621*190,5*(8-9-10) mm: 465.000/m2
   
 • Sàn gỗ Ruby
  Sàn gỗ Ruby Floor sản xuất tại Malaysia:
  - 1210*195*8mm: 230.000/m²
  - 1210*160*12mm bản nhỏ: 390.000/m²
 • Sàn gỗ Thaigold
  Sàn gỗ Thailgold nhập khẩu tại Thái Lan:
  - 1205*192*8mm (bản to): 210.000/m2
  - 1205*192*12mm (bản to): 290.000/m2
 • Sàn gỗ Quick Style
  Sàn gỗ Quick Style CN Đức:
  - 808*130*12mm (bản to) 200.000đ/m2
  - 808*105*12mm (bản nhỏ) 215.000đ/m2
 • san-go-hansol
  Sàn gỗ Hansol công nghệ Hàn Quốc:
  - 808*100*12 mm: 375.000/m²
 • Sàn gỗ Kosmos
  Sàn gỗ Kosmos công nghệ Đức: 
  - 810*108*12,3mm: 185.000/m2
 • Sàn gỗ Pergo
  Sàn gỗ Pergo sản xuất tại Bỉ:
  - 1200*190*8mm: 405.000/m2
 • Sàn gỗ công nghiệp Morser
  Sàn gỗ Morser:
  - 1225*305*8mm (xương cá): 270.000đ/m2
  1225*150*8mm: 210.000đ/m2
 • sàn gỗ công nghiệp Thaistar
  Sàn gỗ Thaistar nhập khẩu tại Thái Lan:
  - 1205 *192*8mm(bản to): 210.000/m2
  - 1205*192*12mm(bản to): 290.000/m
 • Sàn gỗ Victory
  Sàn gỗ Victory công nghệ Đức:
  - Dày 12 mm (bản nhỡ): 210.000/m²
  - Dày 12 mm (bản nhỏ ): 215.000/m²

Trang