Sàn gỗ công nghiệp

Sản phẩm cùng loại

 • Sàn gỗ MyFloor
   Sàn gỗ My Floor sản xuất tại Đức:
  - 1380*193*8mm: 375.000/m2
 • Sàn gỗ Sutra
  Sàn gỗ Sutra:
  - 1212*196*8 mm: 135.000/m²
  - 805*125*12 mm: 180.000/m²            
 • san-go-nanotex
  Sàn gỗ Nanotex công nghệ Đức:
  - 808*126*12 mm: 205.000/m²                       
 • san-go-wineo
   Sàn gỗ Wineo Đức:
  - 1286*194*8mm: 300.000/m2

  - 1288*195*8mm: 310.000/m2
 • san-go-dragon
  Sàn gỗ Dragon công nghệ Đức:
  - Dày 12mm bản nhỏ: 180.000/m²
 • Sàn gỗ Thaiviet nhập khẩu từ Thái Lan:
  - 1205*192*8mm (bản to): 215.000/m2

  - 1205*193*12mm (bản to): 290.000/m2
 • san-go-kahn-duc

  Sàn gỗ Kahn sản xuất tại Đức:

  - 808*125*12mm mã KP/HV: 230.000/m²
  - 1210*123*12mm mã A: 275.000/m²
  - 1375*188*12mm mã DW: 380.000/m²

 • san- go- cong- nghiep- norda
  Sàn gỗ Norda công nghệ Đức:
  - 808*130*12mm: 230.000/m²
 • Sàn gỗ Kronopol
  Giá sàn gỗ Kronopol:
  - 1380*193*8mm: 405.000/m2
 • Sàn gỗ Kronohome

  Sàn gỗ Kronohome:

  - 808*130*12mm bản nhỡ: 235.000/m2

  - 808*101*12mm bản nhỏ: 225.000/m2

 • Sàn gỗ Rahman
  Sàn gỗ Rahman:
  - 1216*127*12mm: 255.000/m²
 • Sàn gỗ công nghiệp Thaisun
  Sàn gỗ Thaisun nhập khẩu tại Thái Lan:
  - 1205 *192*8mm (bản to): 210.000/m2
  - 1205*192*12mm (bản to): 290.000/m2  
 • sàn gỗ công nghiệp Wilson
  Sàn gỗ Wilson:
  - 130*808*12mm: 190.000/m2
  - 104*808*12mm: 190.000/m2
 • Sàn gỗ Flortex
  Sàn gỗ Flortex công nghệ Đức:
  - 805*125*12mm: 210.000/m²
 • Sàn gỗ công nghiệp ThaiOne
  Sàn gỗ Thai One nhập khẩu tại Thái Lan:
  - 1205*195*8mm: 215.000/m2
  - 1205*192*12mm bản to: 290.000/m2

Trang