Sàn gỗ công nghiệp

Sản phẩm cùng loại

 • Sàn gỗ Pergo
  Sàn gỗ Pergo sản xuất tại Bỉ:
  - 1200*190*8mm: 405.000/m2
 • sàn gỗ công nghiệp Thaistar
  Sàn gỗ Thaistar Thái Lan:
  - 1205 *192*8mm(bản to): 210.000/m2
  - 1205*192*12mm(bản to): 290.000/m
 • Sàn gỗ Victory
  Sàn gỗ Victory công nghệ Đức:
  - 810 * 107 * 12.3 mm: 200.000/m²
  - 810 * 130 * 12.3 mm: 235.000/m²
 • san-go-sennorwell
  Sàn gỗ SennorWell:
  - 1210*123*12 mm: 350.000/m²
 • Sàn gỗ Royal
  Sàn gỗ Royal công nghệ Đức:
  - 809*132*12 mm: 180.000/m²
 • san-go-euroline
  Sàn gỗ Euroline công nghệ Đức:
  - 808*130*12.mm(bản nhỏ): 210.000/m²
  - 808*104*12mm (bản nhỡ): 210.000/m²
 • Sàn gỗ MyFloor
   Sàn gỗ My Floor sản xuất tại Đức:
  - 1380*193*8mm: 375.000/m2
 • Sàn gỗ Sutra
  Sàn gỗ Sutra:
  - 1212*196*8 mm: 135.000/m²
  - 805*125*12 mm: 180.000/m²            
 • Sàn gỗ Nanotex
  Sàn gỗ Nanotex công nghệ Đức:
  - 805*96*12 mm: 205.000/m2
  - 808*126*12 mm: 205.000/m²                
 • Sàn gỗ Thaiviet
  Sàn gỗ Thaiviet Thái Lan:
  - 1205*192*8mm (bản to): 215.000/m2

  - 1205*193*12mm (bản to): 290.000/m2
 • Sàn gỗ Wineo
   Sàn gỗ Wineo Đức:
  - 1286*194*8mm: 300.000/m2

  - 1288*195*8mm: 310.000/m2
 • Sàn gỗ Dragon
  Sàn gỗ Dragon công nghệ Đức:
  - Dày 12mm bản nhỏ: 180.000/m²
 • Sàn gỗ Kahn

  Sàn gỗ Kahn sản xuất tại Đức:

  - 808*125*12mm mã KP/HV: 230.000/m²
  - 1210*123*12mm mã A: 275.000/m²
  - 1375*188*12mm mã DW: 380.000/m²

 • san- go- cong- nghiep- norda
  Sàn gỗ Norda công nghệ Đức:
  - 808*130*12mm: 230.000/m²
 • Sàn gỗ Kronopol
  Sàn gỗ Kronopol sản xuất tại Ba Lan
  - 1380*193*8 mm: 410.000đ/m2
  191*1380*12 mm: 650.000đ/m2
  188*1845*12 mm: 855.000đ/m2

Trang