Sàn gỗ công nghiệp

Sản phẩm cùng loại

 • Sàn gỗ Ruby
  Sàn gỗ Ruby Floor sản xuất tại Malaysia:
  - 1210*195*8mm: 230.000/m²
  - 1210*160*12mm bản nhỏ: 390.000/m²
 • Sàn gỗ Quick Style
  Sàn gỗ QuickStyle CN Đức:
  - 808*130*12mm (bản to) 200.000đ/m2
  - 808*105*12mm (bản nhỏ) 215.000đ/m2
 • san-go-hansol
  Sàn gỗ Hansol công nghệ Hàn Quốc:
  - 808*100*12 mm: 375.000/m²
 • Sàn gỗ Kosmos
  Sàn gỗ Kosmos công nghệ Đức: 
  - 810*108*12,3mm: 185.000/m2
 • Sàn gỗ Pergo
  Sàn gỗ Pergo sản xuất tại Bỉ:
  - 1200*190*8mm: 405.000/m2
 • sàn gỗ công nghiệp Thaistar
  Sàn gỗ Thaistar Thái Lan:
  - 1205 *192*8mm(bản to): 210.000/m2
  - 1205*192*12mm(bản to): 290.000/m
 • Sàn gỗ Victory
  Sàn gỗ Victory công nghệ Đức:
  - 810 * 107 * 12.3 mm: 200.000/m²
  - 810 * 130 * 12.3 mm: 235.000/m²
 • Sàn gỗ SennorWell
  Sàn gỗ SennorWell:
  - 1210*123*12 mm: 350.000/m²
 • Sàn gỗ Royal
  Sàn gỗ Royal công nghệ Đức:
  - 809*132*12 mm: 180.000/m²
 • Sàn gỗ EuroLine
  Sàn gỗ Euroline công nghệ Đức:
  - 808*130*12.mm(bản nhỏ): 210.000/m²
  - 808*104*12mm (bản nhỡ): 210.000/m²
 • Sàn gỗ MyFloor
   Sàn gỗ My Floor sản xuất tại Đức:
  - 1380*193*8mm: 375.000/m2
 • Sàn gỗ Sutra
  Sàn gỗ Sutra:
  - 1212*196*8 mm: 135.000/m²
  - 805*125*12 mm: 180.000/m²            
 • Sàn gỗ Nanotex
  Sàn gỗ Nanotex công nghệ Đức:
  - 805*96*12 mm: 205.000/m2
  - 808*126*12 mm: 205.000/m²                
 • Sàn gỗ Wineo
   Sàn gỗ Wineo Đức:
  - 1286*194*8mm: 300.000/m2

  - 1288*195*8mm: 310.000/m2
 • Sàn gỗ Thaiviet
  Sàn gỗ Thaiviet Thái Lan:
  - 1205*192*8mm (bản to): 215.000/m2

  - 1205*193*12mm (bản to): 290.000/m2

Trang