Sàn gỗ Floor Depot UW8519

Sàn gỗ Floor Depot UW8519
Kích thước: 
1218*196*8 mm
Độ dày: 
8 mm
Bảo hành: 
15 năm
Bề mặt: 
AC4

Mã màu: Sahara Greywood

Đóng hộp: 7 tấm/ hộp = 1,6723m2

Cạnh: Vát vi mô

Hèm khóa: Click System

Sản phẩm cùng loại