Sàn gỗ Floor Depot UW1261

Sàn gỗ Floor Depot UW1261
Kích thước: 
1210*228*12mm
Độ dày: 
12 mm
Bảo hành: 
20 năm
Bề mặt: 
AC5

Mã màu: Ultra Beech

Đóng hộp: 4 tấm/ hộp = 1,1m2

Cạnh: 4 cạnh vát siêu nhỏ

Hèm khóa: Click System

Sản phẩm cùng loại