Kích thước các mã sàn gỗ Inovar

Sàn gỗ Inovar tại Việt Nam được nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia có các mã sản phẩm và kích thước của từng mã sản phẩm như sau:
sàn gỗ Inovar Malaysia

Các dòng sản phẩm sàn gỗ Inovar dưới đây được cập nhật từ Inovar Floor Malaysia.
Frontier (Mã Fr)

Tiêu chuẩn bề mặt AC4

Kích thước của bảng: 1288 mm (L) x 192 mm (W) x 8 mm (Độ dày)

Số lượng: 8 tấm / hộp carton

Original Series ( Mã MF)

Tiêu chuẩn bề mặt AC4

Kích thước của bảng: 1288 mm (L) x 192 mm (W) x 8 mm (Độ dày)

Số lượng: 8 tấm / Số lượng: carton

Traffic zone(Mã TZ)

Tiêu chuẩn bề mặt AC5

Kích thước của bảng: 1285 mm (L) x 188 mm (W) x 12 mm (Độ dày)

Số lượng: 6 tấm/ hộp carton

Traffic zone XL (Mã XL)

Tiêu chuẩn bề mặt AC5

Kích thước của bảng: 1720 mm (L) x 188 mm (W) x 12 mm (Độ dày)

Số lượng: 6 tấm/ hộp carton

Traffic zone Mini (Mã MN)

Tiêu chuẩn bề mặt AC5

Tiêu chuẩn bề mặt AC5

Kích thước của bảng: 848 mm (L) x 107 mm (W) x 12 mm (Độ dày)

Số lượng: 12 tấm/ hộp carton

Dura Shine (Mã DV)

Tiêu chuẩn bề mặt AC4

Kích thước của bảng: 1285 mm (L) x 137 mm (W) x 12 mm (Độ dày)

Số lượng: 6 tấm/ hộp carton

Invogue (Mã IV)

Tiêu chuẩn bề mặt AC4

Kích thước của bảng: 1288 mm (L) x 192 mm (W) x 8 mm (Độ dày)

Số lượng: 8 tấm/ hộp carton

Timberline Collection (Mã FE)

Tiêu chuẩn bề mặt AC5

Kích thước của bảng: 1200 mm (L) x 137 mm (W) x 12 mm (Độ dày)

Số lượng: 6 tấm/ hộp carton

Vgroove (mã VG)

Kích thước của bảng: 1285 mm (L) x 137 mm (W) x 12 mm (Độ dày)

Số lượng: 6 tấm/ hộp carton

Tìm hiểu thêm: chất lượng sàn gỗ công nghiệp Inovar Malaysia

Chia sẻ: 

Tin tức cùng loại